Bảng Báo giá kính cường lực và phụ kiện kính

 
STT Chủng Loại Vật Tư Hãng vật tư Đ/Vị  Đơn Giá

Kính Cường lực

  Kính cường lực 5mm Nhà máy kính M2             550,000
  Kính cường lực 8mm Nhà máy kính M2           600,000
  Kính cường lực 10mm Nhà máy kính M2           680,000
  Kính cường lực 12mm Nhà máy kính M2           750,000
  Kính cường lực 15mm Nhà máy kính M2         1,400,000
Kính màu ốp bếp
  Kính cường lực 8mm Nhà máy kính M dài         950,000
  Kính cường lực 5mm Nhà máy kính M dài        900,000
Kính dán an toàn
  Kính dán an toàn 6.38mm Nhà máy kính M2 650,000
  Kính dán an toàn 8.38mm Nhà máy kính M2           750,000
  Kính dán an toàn 10.38mm Nhà máy kính M2           850,000
  Kính dán an toàn 12.38mm Nhà máy kính M2           1100,000
  Kính dán an toàn 16.38mm Nhà máy kính M2           1300,000
Phụ kiện cửa kính
  Cửa đẩy kính cường lực
  Bản lề sàn Hãng VVP Thái Lan Bộ        1,200,000
  Kẹp vuông trên Hãng VVP Thái Lan Bộ           300,000
  Kẹp vuông dưới Hãng VVP Thái Lan Bộ           300,000
  Khóa sàn Hãng VVP Thái Lan Bộ           300,000
  Kẹp L Hãng VVP Thái Lan Bộ           400,000
  Kẹp ty Hãng VVP Thái Lan Bộ           300,000
  Kẹp ngõng trên Hãng VVP Thái Lan Bộ           300,000
  Tay nắm inox, đá, thủy tinh Hãng VVP Thái Lan Bộ           450,000
Cửa lùa kính cường lực
  Bánh xe lùa Hãng VVP Thái Lan Bộ           500,000
  Tay nắm âm Hãng VVP Thái Lan Bộ           200,000
  Khóa bán nguyệt đơn Hãng VVP Thái Lan Bộ           300,000
  Khóa bán nguyệt kép Hãng VVP Thái Lan Bộ           350,000
  Ray cửa lùa Hãng VVP Thái Lan Md           250,000
Vách kính cường lực
  Đế sập nhôm 38 Nhôm Md             45,000
Cabin phòng tắm
  Bản lề, tay nắm, suốt inox, chân Hãng VVP Thái Lan Bộ          2.000,000
8 Lan Can Kính      
 Lan can kính gồm trụ inox tay vịn gỗ kính cường lực 10 ly  m dài            1,350,000

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.